Om oss

Västerås expectrum coworkingspace Foto:Af Adam

Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB) är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag. Nedan kan du läsa om vår affärsidé, vårt uppdrag och hur vi arbetar för att stärka Västerås varumärke och attraktionskraft genom våra olika verksamhetsområden.

Vår affärsidé

Utvecklingsbolaget Västerås marknad & näringsliv AB skapar tillväxt, stolthet och framtidstro i Västerås. Genom vår proaktivitet och samhandling görs det fler och hållbara affärer. Våra professionella erbjudanden stimulerar till ökad kunskap, fler besök och etableringar i ett attraktivt Västerås.

Vårt uppdrag

Västerås marknad & näringsliv AB är Västerås Stads marknads- och näringslivsbolag, vars uppdrag är att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling.

Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt vilket bidrar till ökad kunskap, fler besökare och etableringar samt stärker Västerås platsvarumärke.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är engagemang, stolthet och glädje.
Läs mer om vad de innebär för oss och hur vi arbetar med dem i vår affärsplan!

Målbild

Genom samhandling är Västerås år 2026 en internationellt attraktiv miljö för människor, möten och verksamheter.

 

Våra verksamheter

Västerås expectrum Foto: Af Adam

Expectrum

En mötesplats och ett koncept för att stärka Västerås som kunskaps- och innovationsnod. Här samlas skolelever, lärare, företag och organisationer i en gemensam miljö och vardagen består av både teknikaktiviteter, möten, kvällskurser och ett co-working space för i dagsläget cirka 55 medlemsföretag.

Expectrum bidrar till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.

Visit Västerås, solnedgång över Mälaren.

Visit Västerås

Visit Västerås uppdrag är att i samhandling med besöksnäringens företag och andra aktörer, utveckla destinationen och marknadsföra Västerås utanför stadens gränser. Genom initiativrik handlingskraft, effektivitet och ett gott värdskap bidrar vi till en hållbar besöksnäring och fler besökare till Västerås.

Västerås Convention Bureau. Foto: Henrik Mill

Västerås Convention Bureau

Västerås Convention Bureau är nära sammankopplad med Visit Västerås och en icke vinstdrivande organisation som kostnadsfritt hjälper dig med praktisk information och rådgivning. Genom Västerås Convention Bureau är vi din lots på resan mot konferensen och erbjuder de smidigaste vägarna till lokala samarbetspartners. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för bästa möjliga möte och kan säga: ”På återseende i Västerås!”

Invest Västerås arbetar med företagsservice och etableringar. Foto: AvigPhoto

Invest Västerås

Verksamheten ger råd och förmedlar kontakter till dig som företagare. Här får du även hjälp vid expansion och nyetablering samt samordning av olika myndighetskontakter. Genom aktiviteter, möten och analyser jobbar Invest Västerås för ett starkt och positivt företagsklimat i Västerås.

 

Västerås Cityfestival. Foto: AvigPhoto

Strategiska Projekt

Enheten strategiska projekts uppdrag ingår att i samhandling med näringslivet, stadens kulturliv och andra aktörer utveckla, marknadsföra och genomföra projekt.

Enheten arbetar integrerat med affärsområdena som också bidrar till och drar nytta av aktiviteterna. Enheten verkar för at projekten, som finansieras av Västerås stad, partners och andra externa medel, ska genomsyras av hållbarhet, god säkerhet, tillgänglighet, mångfald och jämställdhet.