Styrelse

Styrelsen för Västerås marknad & näringsliv AB består av representanter från Västerås stad och näringslivet i Västerås.

Styrelsens ansvar och uppgift uttrycks i bolagsordningen och i styrelsens arbetsordning. Sammanfattningsvis ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är ändamålsenlig, för att fastställa mål och strategiska planer samt för att fortlöpande övervaka efterlevanden av dessa.

Jesper Brandberg. Fotograf: Matilda Hildinsson

Jesper Brandberg

Kommunalråd (L) | Västerås stad

Christian Brobeck. Fotograf: Matilda Hildinsson

Christian Brobeck

VD | Aroseken

Ulrika Grönberg. Fotograf: Matilda Hildinsson

Ulrika Grönberg

Företagschef | Swedbank Västerås

Amanda Angestav. Fotograf: Matilda Hildinsson

Amanda Grönlund

Oppositionsråd (KD) | Västerås stad

Tobias Hultberg. Fotograf: Matilda Hildinsson

Tobias Hultberg

VD | Aros Congress Center

Porträttbild på Staffan Jansson. Foto: Pressbild

Staffan Jansson

Kommunstyrelsens ordförande (S) | Västerås stad

Styrelsens ordförande

Eva Lilja. Fotograf: Pia Nordlander

Eva Lilja

VD | Västerås marknad & näringsliv AB

Adjungerad

Porträtt Marie Lindholm. Foto: Pressbild

Marie Lindholm

Grundare, Partner & Senior konsult | Norén & Lindholm AB

Christer Norström. Fotograf: Matilda Hildingsson

Christer Norström

Styrelseordförande, VD | ABB Industrigymnasium

Porträttbild på Fredrik Owman. Fotograf: Matilda Hildingsson

Fredrik Owman

Platschef Västerås | Alstom

Porträtt på Emma Sandsjö. Fotograf: Matilda Hildingsson

Emma Sandsjö

Kommunikationschef | Mälardalens högskola

Porträtt - Ingrid Stafastsson. Foto: Pressbild

Ingrid Sefastsson

Public Affairs Lead | ABB Sverige

Porträtt på Viktoria Skure. Fotograf: Matilda Hildingsson

Viktoria Skure Eriksson

Kommunalråd (C) | Västerås stad

Porträtt på Elisabeth Unell. Foto: Pressbild

Elisabeth Unell

Oppositionsråd (M) | Västerås stad

Porträtt på Helene Öhrling. Foto: Pressbild

Helene Öhrling

Stadsdirektör | Västerås stad

Adjungerad

Mer information om vår organisation: