Styrelse

Styrelsen för Västerås marknad & näringsliv AB består av representanter från Västerås stad och näringslivet i Västerås.

Styrelsens ansvar och uppgift uttrycks i bolagsordningen och i styrelsens arbetsordning. Sammanfattningsvis ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är ändamålsenlig, för att fastställa mål och strategiska planer samt för att fortlöpande övervaka efterlevanden av dessa.

Amanda Angestav

Amanda Agestav

Oppositionsråd (KD) | Västerås stad

Jesper Brandberg

Jesper Brandberg

Kommunalråd (L) | Västerås stad

Christian Brobeck

Christian Brobeck

VD | Aroseken

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg

Företagschef | Swedbank Västerås

Tobias Hultberg

Tobias Hultberg

VD | Aros Congress Center

Staffan Jansson

Kommunstyrelsens ordförande (S) | Västerås stad

Styrelsens ordförande

Eva Lilja

Eva Lilja

VD | Västerås marknad & näringsliv AB

Adjungerad

Christer Norström

Christer Norström

Styrelseordförande, VD | ABB Industrigymnasium

Fredrik Owman

Fredrik Owman

Platschef Västerås | Bombardier Transportation Sweden AB

Emma Sandsjö

Emma Sandsjö

Kommunikationschef | Mälardalens högskola

Viktoria Skure

Viktoria Skure Eriksson

Kommunalråd (C) | Västerås stad

Elisabeth Unell

Elisabeth Unell

Oppositionsråd (M) | Västerås stad

Helene Öhrling

Helene Öhrling

Stadsdirektör | Västerås stad

Adjungerad