Styrelse

Styrelsen för Västerås marknad & näringsliv AB består av representanter från Västerås stad och näringslivet i Västerås.

Styrelsens ansvar och uppgift uttrycks i bolagsordningen och i styrelsens arbetsordning. Sammanfattningsvis ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är ändamålsenlig, för att fastställa mål och strategiska planer samt för att fortlöpande övervaka efterlevanden av dessa.

Jesper Brandberg

Jesper Brandberg

Kommunalråd (L) | Västerås stad

Christian Brobeck

Christian Brobeck

VD | Aroseken

Ulrika Grönberg

Ulrika Grönberg

Företagschef | Swedbank Västerås

Amanda Angestav

Amanda Grönlund

Oppositionsråd (KD) | Västerås stad

Tobias Hultberg

Tobias Hultberg

VD | Aros Congress Center

Porträttbild på Staffan Jansson. Foto: Pressbild

Staffan Jansson

Kommunstyrelsens ordförande (S) | Västerås stad

Styrelsens ordförande

Eva Lilja

Eva Lilja

VD | Västerås marknad & näringsliv AB

Adjungerad

Marie Lindholm

Grundare, Partner & Senior konsult | Norén & Lindholm AB

Christer Norström

Christer Norström

Styrelseordförande, VD | ABB Industrigymnasium

Porträttbild på Fredrik Owman. Fotograf: Matilda Hildingsson

Fredrik Owman

Platschef Västerås | Bombardier Transportation Sweden AB

Porträtt på Emma Sandsjö. Fotograf: Matilda Hildingsson

Emma Sandsjö

Kommunikationschef | Mälardalens högskola

Porträtt - Ingrid Stafastsson

Ingrid Sefastsson

Government Relations & Public Affairs Manager | ABB AB

Porträtt på Viktoria Skure. Fotograf: Matilda Hildingsson

Viktoria Skure Eriksson

Kommunalråd (C) | Västerås stad

Porträtt på Elisabeth Unell. Foto: Pressbild

Elisabeth Unell

Oppositionsråd (M) | Västerås stad

Porträtt på Helene Öhrling. Foto: Pressbild

Helene Öhrling

Stadsdirektör | Västerås stad

Adjungerad