Affärsplan 2020 – 2022

Västerås marknad & näringslivs affärsplan 2020-2022 - montage

Västerås marknad & näringsliv AB:s affärsplan är tillsammans med bolagsordningen och ägardirektivet bolagets viktigaste styrdokument. Med affärsplanen som grund tas årliga verksamhetsplaner med tillhörande aktivitetsplaner och budget fram. Affärsplanen är ett levande dokument och revideras årligen. Nuvarande affärsplan gäller för perioden 2020-2022

Läs fler artiklar:

Affärsplan 2021 - 2023

Västerås marknad & näringsliv AB:s affärsplan är tillsammans med bolagsordningen och ägardirektivet bolagets viktigaste styrdokument. Med affärsplanen som grund tas årliga verksamhetsplaner med tillhörande aktivitetsplaner och budget fram. Affärsplanen är ett levande dokument och revideras årligen. Nuvarande affärsplan gäller för perioden 2021-2023

Läs mer